Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Zahájení hlavních prací v terénu v rámci průzkumu ESENER 2024

Image

@Freepik

Celounijní průzkum ESENER (Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik), který provádí agentura EU-OSHA, zkoumá, jak jsou na evropských pracovištích řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Průzkumu ESENER se zúčastní tisíce podniků a organizací z celé Evropy. Zaměří se na psychosociální rizika, digitalizaci a hnací síly a překážky řízení BOZP a poskytne přehled o tom, jak zapojení pracovníků do problematiky BOZP může zlepšit podmínky v oblasti BOZP na pracovištích v EU. 

Hlavní práce v terénu v rámci 4. průzkumu ESENER budou zahájeny do konce května 2024 a budou probíhat do října 2024. Ve 30 zemích se ho zúčastní více než 40 000 subjektů všech velikostí ze všech odvětví činnosti.  

První výsledky průzkumu ESENER 2024 budou zveřejněny před začátkem roku 2025.

Přečtěte si více o průzkumu ESENER a sledujte jej pod hastagem #ESENER v sociálních médiích