You are here

Hlavní zprávy
09/08/2018

Společná analýza tří významných průzkumů v oblasti BOZP dostupná v několika jazycích EU

Hlavní zjištění společné analýzy druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) provedeného agenturou EU-OSHA, ad hoc modulu šetření pracovních sil (Labour Force Survey, LFS) z roku 2013 se zaměřením na pracovní úrazy a další zdravotní problémy spojené s prací provedeného Eurostatem a šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) provedeného nadací Eurofound jsou nyní k dispozici v několika jazycích EU.

S cílem získat komplexní přehled o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě tato studie kombinuje tato studie pohled podniků na otázky řízení rizik a povědomí o rizicích na jedné straně s pohledem pracovníků na problematiku expozice rizikům a výsledky v oblasti BOZP na straně druhé.

Obeznamte se s dostupnými jazykovými verzemi shrnutí s názvem Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti: společná analýza tří významných průzkumů.