Hlavní zprávy

Back to highlights

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem

Image

© napofilm.net

Změna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

V řadě odvětví mohou být pracovníci vystaveni zvyšujícím se teplotám okolí, čímž vzniká tepelný stres. Nejvíce ohroženi jsou pracovníci v zemědělství a ve stavebnictví, kteří pracují venku, i když s tepelným stresem se mohou potýkat i pracovníci uvnitř budov.

Nový klip Napo ve filmu ... Příliš horko na práci! svým obvyklým vtipným způsobem radí, jaká opatření je třeba přijmout ke zvládnutí tepelného stresu na pracovišti a ochraně pracovníků, jako je přizpůsobení pracovní doby, zvýšený příjem tekutin, ochrana před sluncem atd.

Agentura EU-OSHA také zveřejnila dokument Horko při práci – pokyny pro pracoviště, který poskytuje praktické pokyny k řízení rizik souvisejících s prací v horku.

Zachovejme chladnou hlavu a poraďme si s tepelným stresem při práci s malou pomocí našeho vtipného přítele Napa: Napo ve filmu ... Příliš horko na práci!