Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Mezinárodní den žen: pracoviště mohou pomoci odhalit a podpořit oběti domácího násilí

Image

© Jose - stock.adobe.com

Dne 8. března agentura EU-OSHA znovu potvrzuje svůj postoj ve prospěch práva žen a dívek žít a pracovat bez násilí, a to jak ve skutečném světě, tak on-line.

Podporujeme výzvu orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen (UN Women) k boji proti násilí páchanému na ženách v digitálním prostředí. Zásadní význam má přijetí takového přístupu k inovacím a technologiím, který zvyšuje povědomí žen o jejich právech.

Využíváme této příležitosti k předložení diskusního dokumentu o dopadech domácího násilí na pracovišti. Vystavení násilí má vliv na zdraví, pocit pohody i produktivitu obětí. Často vede k narušení výkonu povolání a může mít dopad i na spolupracovníky a zaměstnavatele.

Naše publikace představuje rámce politiky na úrovni EU a členských států a nabízí konkrétní návrhy opatření na pracovišti pro odhalování ohrožených žen a podporu obětí.

Chcete-li se dozvědět více o ženách a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, podívejte se na náš tematický oddíl a naše články na OSHWiki.