Hlavní zprávy
08/03/2019

Mezinárodní den žen: rovnost žen a mužů při práci v sociálnější Evropě

Letos je Mezinárodní den žen věnován inovativním způsobům, jak dosáhnout pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Účinné strategie ke splnění těchto náročných cílů jsou spojeny se zvyšováním povědomí o rizicích pro ženy v oblasti BOZP a s věnováním dalšího úsilí odstranění rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů.  

V rámci své aktuální kampaně s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou se agentura EU-OSHA zabývá také expozicí žen v povoláních v odvětví služeb a v profesích, které obvykle vykonávají ženy.

Účast žen na trhu práce v několika posledních letech v celé Evropě vzrostla, u žen je však nadále pravděpodobnější, že se navíc věnují péči o děti a starší osoby.

V rámci evropského pilíře sociálních práv vznikla iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která prosazuje lepší rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži. V lednu Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o návrhu Evropské komise na novou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Více informací na téma ženy a BOZP