Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Mezinárodní den žen 2024: investice do žen na pracovišti

Image

© bnein - stock.adobe.com

U příležitosti Mezinárodního dne žen v roce 2024 zveřejnila agentura EU-OSHA nový diskusní dokument, který zkoumá genderové aspekty práce na dálku a klíčové problémy, s nimiž se potýkají ženy.

Článek upozorňuje na dopad přechodu na práci na dálku a hybridní modely a odhaluje, jak tyto změny neúměrně ovlivňují dobré pracovní podmínky žen a jejich začlenění na trhu práce.

Vyzývá k regulačním reformám zohledňujícím genderové aspekty a k dalšímu výzkumu prvků genderové předpojatosti v podnikových a vnitrostátních politikách. 

Přečtěte si diskusní dokument Zkoumání genderového rozměru práce na dálku: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Více informací naleznete v našem tematickém oddíle Ženy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.