Hlavní zprávy

Back to highlights

Inspirativní evropské postupy pro prevenci muskuloskeletálních poruch a dobré fyzické zdraví ve školách

Image

photo created by jcomp - freepik

Výběr článků, které popisují, jak komplexní a integrovaná opatření založená na spolupráci pomáhají podporovat dobré muskuloskeletální zdraví u žáků i zaměstnanců.

Zatímco článek Školy a studenti v pohybu – finská iniciativa se zaměřuje na aktivní přístup zdola nahoru ve školách, článek Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí poukazuje na význam včasných opatření na úrovni celé společnosti.

Článek Využívání zvláštních cviků při tělesné výchově – maďarský program prevence popisuje každodenní tělesnou výchovu navrhovanou Maďarskou společností pro zdravou páteř a článek Každodenní tělesná výchova jako součást celostní podpory zdraví na maďarských školách upozorňuje na klíčový význam meziodvětvové spolupráce.

Článek Muskuloskeletální poruchy u učitelů a pedagogických asistentů uvádí pokyny pro prevenci u této skupiny pracovníků, u kterých jsou tyto poruchy nedostatečně hlášeny. Článek Rakouský model „Škola v pohybu“ představuje systémovou koncepci vycházející z myšlenky flexibilních škol.

Více k tématu se dozvíte v prioritní oblasti stránek kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ s názvem Budoucí generace.