Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Dopady práce prostřednictvím digitálních platforem na pracovníky v odvětví zdravotní a sociální péče

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Odvětví zdravotní a sociální péče, které v mnoha zemích EU zaměstnává přibližně 10 % celkové pracovní síly, čelí několika výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Digitalizace a zavedení práce prostřednictvím platforem změnily toto odvětví tím, že přinesly nová rizika a příležitosti v oblasti BOZP, pokud jde o fyzickou a psychosociální pohodu pracovníků.

Náš nejnovější dokument se zabývá základními faktory, na které se musí zaměřit pozornost tvůrců politik, včetně rozmanitosti pracovní síly, převahy žen (80 %) a různých forem pracovních poměrů v tomto odvětví.

Pročtěte si zjištění a doporučení v diskusním dokumentu Práce prostřednictvím digitálních platforem v odvětví zdravotnictví a sociální péče: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další informace o práci prostřednictvím digitálních platforem.

Projděte si naši tematickou sekci o zdravotní a sociální péči.