You are here

Hlavní zprávy
04/05/2017

Jak změny v oblasti informačních a komunikačních technologií ovlivní práci v budoucnosti?

Agentura EU-OSHA zveřejnila zprávu vypracovanou v rámci své aktuální prognostické činnosti. Projekt zkoumá, jaký dopad budou mít změny týkající se informačních a komunikačních technologií a místa výkonu práce na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Zpráva představuje výsledky první fáze projektu, jejímž cílem bylo identifikovat a popsat hlavní trendy a hnací síly těchto změn. Zjištění z první fáze budou využita ve druhé fázi v rámci vypracování souboru scénářů popisujících možné a realistické vize světa práce v roce 2025 a související problémy v oblasti BOZP.

Chcete se dozvědět, jakým problémům v oblasti BOZP v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi budeme zřejmě v Evropě čelit v roce 2025?

Přečtěte si zprávu „Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location“ (Hlavní trendy a hnací síly změn týkajících se informačních a komunikačních technologií a místa výkonu práce)

Více informací o prognostické činnosti agentury EU-OSHA