Hlavní zprávy

Back to highlights

Jak může silný systém řízení BOZP vytvořit v odvětví vzdělávání v Evropě kulturu dobrých podmínek zaměstnanců

Image

© Pexels

Odvětví vzdělávání může být stresující, což může způsobit zhoršení duševní a tělesné pohody zaměstnanců na všech úrovních vzdělávání, od středisek předškolního vzdělávání až po vysoké školy či autoškoly. I když vzdělávání nemusí být považováno za „nejrizikovější“ odvětví z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence psychosociálních a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací by mohla mít značný význam. Silný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně povědomí o rizicích a odborné přípravy může vytvářet pozitivní kulturu dobrých podmínek zaměstnanců.

Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA týkající se odvětví vzdělávání v Evropě zahrnuje politické ukazatele v oblasti řízení BOZP.

Přečtěte si zprávu a její shrnutí: Vzdělávání – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Více informací o zahrnutí problematiky BOZP do vzdělávání

Podívejte se na nástroj pro vizualizaci dat z průzkumu ESENER a získejte další informace o řízení BOZP na pracovištích v Evropě