Hlavní zprávy
27/09/2019

Jak řídit rizika vyplývající z karcinogenů při práci

© INSHT

Odhaduje se, že nádorová onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem povolání v EU. Velký podíl nádorových onemocnění může mít souvislost s expozicí karcinogenům při práci. Jako jeden ze signatářů plánu týkajícího se karcinogenů je agentura EU-OSHA odhodlána zvyšovat povědomí o těchto rizicích.

Nový informační list na podporu kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou přináší praktické rady, jak se vyhnout rizikům plynoucím z karcinogenů na pracovišti, a odkazy na užitečné zdroje.

Přečtěte si informační list – společnou publikaci schválenou všemi partnery plánu týkajícího se karcinogenů

Navštivte webové stránky kampaně Zdravé pracoviště 

Vyhledejte si více informací a článků o nádorových onemocněních souvisejících s prací