Hlavní zprávy
16/12/2019

Jaký vliv má digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Neuvěřitelný potenciál digitálních technologií mění pracoviště, ale co to znamená pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků? Nová brožura agentury poskytuje přehled její probíhající práce v oblasti digitalizace (včetně nedávného prognostického projektu) a jejího dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Brožura upozorňuje, jak bychom mohli minimalizovat potenciální negativní důsledky digitalizace pro BOZP. A co více, ukazuje, jak můžeme využívat digitální technologie ke zlepšení prevence na pracovišti.

Více informací o dopadu digitalizace na BOZP viz brožura

Viz jazykové verze Shrnutí – Prognóza nových a vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s digitalizací do roku 2025

Více informací o našem prognostickém projektu naleznete v oddíle věnovaném digitalizaci

Přečtěte si zprávu „The changing nature of work and skills in the digital age“ (Měnící se charakter práce a dovedností v digitálním věku), kterou vydal Útvar pro vědecké a znalostní služby Evropské komise.