Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Jak lze chránit zdraví a dobré pracovní podmínky pracovníků při práci s nebezpečnými léčivými přípravky?

Image

Nové pokyny Evropské komise obsahují základní rady určené zaměstnavatelům i zaměstnancům ohledně toho, jak řešit expozici nebezpečným léčivým přípravkům.

Nebezpečné léčivé přípravky mohou u pracovníků, kteří jsou jim vystaveni, vyvolat karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo účinky toxické pro reprodukci. Je proto zásadní, aby byly zavedeny vhodné postupy řízení. 

Expozice může mít dopad na zdravotnické pracovníky i na pracovníky úklidu a prádelen nebo pracovníky v odvětví odstraňování odpadů, přičemž rady uvedené v pokynech jsou šité na míru skupinám pracovníků, které mohou být uvedeným rizikům vystaveny.

Pokyny jsou nezávazné. Rady jsou poskytovány, aniž by byly dotčeny vnitrostátní předpisy, což znamená, že je možné je upravit tak, aby splňovaly jakékoli zvláštní právní požadavky daného státu.

Podívejte se na Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými léčivými přípravky na pracovišti.

Více informací