Hlavní zprávy
09/10/2019

Jak můžeme chránit zranitelné pracovníky před nebezpečnými látkami?

Některé skupiny pracovníků jsou při expozici nebezpečným látkám ohroženy více než ostatní. Příčinou může být jejich nezkušenost, neinformovanost nebo větší fyzická zranitelnost. Mezi další důvody patří časté změny zaměstnání nebo práce v odvětvích, která se vyznačují nízkou informovaností. Pro tyto skupiny může být příznačná rovněž větší či odlišná citlivost po fyziologické stránce.

Nový informační list agentury EU-OSHA zaměřený na zranitelné pracovníky a nebezpečné látky může nabídnout pomoc. Objasňuje povinnosti zaměstnavatelů, poukazuje na zvláště zranitelné skupiny pracovníků, jako jsou například mladí pracovníci, migrující pracovníci nebo těhotné ženy, a vysvětluje, jak zohlednit jejich potřeby prostřednictvím hodnocení rizik a zavádění preventivních opatření.

Přečtěte si informační list

Navštivte webové stránky kampaně Zdravé pracoviště 

Přečtěte si více o ohrožených skupinách pracovníků