Hlavní zprávy
21/07/2020

Zdraví a bezpečnost starších pracovníků: priorita pro všechny

© Cristina Vatielli

Problém stárnoucí a ubývající pracovní síly není pro Evropu nový. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 nebo více % pracovních sil. Mnoho pracovníků zatím odchází z trhu práce dlouho před tím, než dosáhnou důchodového věku.

Aby bylo možné tento negativní trend zastavit a z dlouhodobého hlediska zvýšit produktivitu, jsou nutná udržitelná řešení pro zajištění bezpečných, zdravých a spravedlivých podmínek od počátku pracovního života jednotlivce.

Na podporu vývoje politik v této důležité oblasti realizovala agentura EU-OSHA před několika lety projekt, jehož výsledkem je množství analýz politik a iniciativ zaměřených na stárnoucí pracovníky v celé Evropě.

Seznamte se s projektem Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly a s různými souvisejícími publikacemi

Prozkoumejte náš nástroj pro vizualizaci dat o stárnutí a BOZP, zpřístupněný veřejnosti v roce 2017, a získejte více informací o tom, jak evropské země řeší problematiku BOZP

Pomozte nám propagovat zdravé pracovní postupy pro všechny bez rozdílu věku – využijte a sdílejte praktické zdroje poskytnuté v rámci kampaně na období 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“