You are here

Hlavní zprávy
17/08/2017

Příručky správné praxe v oblasti zemědělství a rybolovu – nyní k dispozici!

V současné době jsou k dispozici dvě podrobné příručky správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které si můžete stáhnout ve více než 20 jazycích. Tyto příručky vydala Evropská komise a týkají se oblasti zemědělství, chovu hospodářských zvířat, zahradnictví a lesnictví a malých rybářských plavidel (která tvoří až 80 % rybářské flotily EU). Příručky uvádějí příklady správné praxe pro předcházení rizikům, případové studie z reálného života a praktické zdroje a jsou výborným vodítkem k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků v těchto odvětvích. Představují uživatelsky přívětivý referenční materiál obsahující glosáře, ilustrace a grafy.

Stáhněte si příručky:

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v oblasti zemědělství, chovu hospodářských zvířat, zahradnictví a lesnictví

Evropské pokyny pro předcházení rizikům na malých rybářských plavidlech