Hlavní zprávy
03/10/2019

Připravte se na summit kampaně Zdravé pracoviště 2019

Ve dnech 12. a 13. listopadu oslaví v Bilbau agentura EU-OSHA a její nejaktivnější partneři a podporovatelé úspěšné uzavření kampaně na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

V rámci této kampaně se jedná o poslední příležitost, kdy mohou přední evropští odborníci a činitelé s rozhodovacími pravomocemi sdílet své zkušenosti a poukázat na osvědčené postupy při podporování prevence expozice nebezpečným látkám na pracovišti a při jejich kontrole.

Summit poskytne rovněž prostor pro oslavu vítězů Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště – deseti organizací, které ocenila a doporučila nezávislá mezinárodní porota za to, že řídí nebezpečné látky na pracovišti proaktivním a udržitelným způsobem.  

Více informací o summitu kampaně Zdravé pracoviště 

Seznamte se s oficiálními partnery kampaně

#EUOSHASummit