Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Budoucnost práce: jaký je názor odborníků na dopad dronů na BOZP?

Image

© jordi - stock.adobe.com

V rámci naší činnosti zaměřené na odhalování vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) představujeme nový diskusní dokument o bezpilotních vzdušných prostředcích (neboli dronech) na pracovištích, jejich důsledcích pro bezpečnost, ochranu zdraví, soukromí a odpovědnost a řešení souvisejících vznikajících rizik.

Dokument se zabývá problematikou BOZP při práci s drony, poukazuje na mezery ve výzkumu a uvádí proveditelná doporučení pro zúčastněné strany zaměřená na řešení problémů na pracovištích a podporu dalšího pokroku v této oblasti.

Podívejte se také na shrnutí workshopu pro kontaktní místa nazvaného Odborné diskusní dokumenty o budoucnosti práce a BOZP a na naše další odborné diskusní dokumenty o budoucnosti práce.

Zajímáte se o digitalizaci a nové způsoby práce? Sledujte kampaň agentury EU-OSHA Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku