Hlavní zprávy
15/05/2019

Budoucí význam dat velkého objemu a umělé inteligence pro účinnost inspekcí

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Využívání dat velkého objemu v kombinaci s technologiemi strojového učení se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se zabývají přínosy a možnými riziky využívání výsledků tohoto rozvoje digitálních technologií pro BOZP. První z těchto článků, který se týká využívání dat velkého objemu ke zvýšení účinnosti inspekcí, se zabývá otázkou identifikace subjektů pro inspekce BOZP.

Druhý článek uvádí základní přehled o tom, kde a jak se umělá inteligence uplatňuje, například při rozhodování v oblasti lidských zdrojů na pracovišti (analýza uchazečů, náborové postupy), v robotice využívající umělou inteligenci, u konverzačních robotů v zákaznických centrech nebo u nositelných technologií využívaných při práci na montážní lince. Oba autoři docházejí k závěru, že pokroku lze nejlépe dosáhnout kombinací lidské a umělé inteligence.

Autoři doporučují určité způsoby řízení nejdůležitějších rizik. Je třeba také zdůraznit, že přínosy a rizika BOZP nevytváří samotná technologie, nýbrž že je to naopak zavedení technologie, které vytváří dobré nebo naopak špatné podmínky.

Přečtěte si články o budoucím významu dat velkého objemu pro účinnost inspekcí a o přínosech a rizicích umělé inteligence na evropských pracovištích

Další informace agentury EU-OSHA o digitalizaci a BOZP