You are here

Hlavní zprávy
04/04/2017

Pokračování průzkumu ESENER-2 zaměřené na účast zaměstnanců – podívejte se na výsledky!

Jak podniky organizují účast zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Existují formální struktury pro zastoupení zaměstnanců nebo se zaměstnanci zapojují příměji? Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou výsledky kvalitativní studie zaměřené na účast zaměstnanců a jejich konzultování v záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou provedla agentura EU-OSHA a která navazuje na průzkum podniků ESENER-2.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Přečtěte si zprávu, shrnutí a sedm zpráv týkajících se jednotlivých zemí

Prozkoumejte zjištění průzkumu podniků pomocí on-line přehledu