Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Boj proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání: seznamte se s metodikou průzkumu expozice pracovníků

Image

© ECL

V rámci Evropského týdne proti rakovině, který proběhne ve dnech 25. až 31. května, zveřejňuje agentura EU-OSHA doplňkové výzkumné materiály, jež jsou příspěvkem k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání. V návaznosti na první zjištění průzkumu expozice pracovníků zaměřeného na rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání v Evropě nyní agentura zveřejňuje podrobnou metodickou zprávu.

Na základě australské studie expozice na pracovišti a za použití inovativního nástroje (OccIDEAS) byl průzkum expozice pracovníků přizpůsoben evropskému kontextu a proveden v šesti zemích. Shromážděné údaje byly podrobeny několika kontrolám a byl na ně uplatněn postup vážení údajů, aby byly zajištěny vysoce kvalitní, konzistentní a nestranné výsledky.

V nově vydaném materiálu naleznete rovněž podrobnosti o kritériích pro zahrnutí rizikových faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání uvedených v průzkumu expozice pracovníků, jako jsou informace o látkách, účinky na zdraví a související právní předpisy.

Seznamte se s metodickou zprávou

Prozkoumejte tematický oddíl věnovaný průzkumu expozice pracovníků

Více informací naleznete v našem článku na OSHwiki o metodice použité při průzkumu expozice pracovníků