Hlavní zprávy
08/04/2020

Expozice biologickým činitelům na pracovišti: jak můžeme chránit zvláště ohrožené pracovníky?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Pět diskusních dokumentů agentury EU-OSHA určuje odvětví, v nichž jsou pracovníci vystaveni vysokému riziku expozice biologickým činitelům: povolání související se zvířaty, odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vod, odvětví rostlinné výroby, pracovní místa zahrnující cestování a kontakt s cestujícími a odvětví zdravotní péče.

Tyto dokumenty představují zjištění výzkumného projektu, který byl proveden za účelem doplnění znalostí v oblasti biologických činitelů na pracovišti a souvisejících účinků na zdraví. Dokumenty se zaměřují na zranitelné skupiny a vznikající rizika a uvádějí doporučení v oblasti zlepšení účinné prevence.

Přečtěte si diskusní dokumenty

Více informací o nemocech souvisejících s prací způsobených biologickými činiteli

Přečtete si náš nedávno zveřejněný článek na téma COVID-19: pokyny pro pracoviště

Přečtěte si článek na téma epidemie a pracoviště