Hlavní zprávy
07/02/2019

Prozkoumejte naši mnohojazyčnou infografiku o nebezpečných látkách

Agentura EU-OSHA představuje interaktivní infografiku vytvořenou na podporu kampaně s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Díky této infografice mohou zájemci zkoumat fakta a číselné údaje o rizicích, která nebezpečné látky představují pro pracovníky, a zjistit více o přínosech řízení těchto rizik. Infografika je uživatelsky přívětivá a pokrývá klíčová sdělení, týkající se například nebezpečí spojených s karcinogeny na pracovišti a rizik, kterým jsou vystaveny konkrétní skupiny pracovníků.

Prohlédněte si infografiku o nebezpečných látkách dostupnou v 25 jazycích

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou