Hlavní zprávy
17/06/2019

Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA se v rozhovoru pro stanici Euronews zabývá nádorovými onemocněními souvisejícími s prací

Poslední díl pořadu Real Economy zpravodajské televizní stanice Euronews se věnuje nebezpečím pracovního prostředí v Evropské unii se zaměřením na nádorová onemocnění související s prací. Tento díl přináší rozhovor s výkonnou ředitelkou agentury EU-OSHA Dr. Christou Sedlatschekovou a uvádí příklad osvědčených postupů z dřevozpracujícího průmyslu.

Nádorová onemocnění související s prací jsou jednou z největších zdravotních hrozeb, kterým pracoviště v celé Evropě čelí, přičemž zapříčiňují nejvyšší podíl nemocí a úmrtí souvisejících s prací. Agentura EU-OSHA významně přispívá k boji proti nádorovým onemocněním souvisejícím s prací prostřednictvím své současné kampaně Zdravé pracoviště 2018–19 v souladu s hodnotami evropského pilíře sociálních práv.

Podívejte se na rozhovor ve videu (dostupné ve 12 jazycích)

Zjistěte si více informací o evropské iniciativě poskytující informace o karcinogenech – Plán týkající se karcinogenů

Využijte nástroje OiRA, řešení pro jednotlivá odvětví pro mikropodniky a malé podniky k provádění hodnocení rizik