You are here

Hlavní zprávy

15/12/2017

Blíží se rok 2018. V novém roce zaklepá na dveře kampaň „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Cílem této kampaně je zvyšovat povědomí o nebezpečných látkách a propagovat kulturu prevence na pracovištích v celé Evropě.

Agentura EU-OSHA zahájí kampaň na období 2018–2019 na jaře. Doufáme, že všichni partneři a další účastníci kampaně ji budou podporovat v takovém rozsahu jako poslední kampaň s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

12/12/2017

Video s názvem „Hodnocení rizik pomocí nástrojů OiRA ve 4 krocích“, které bylo natočeno v rámci projektu OiRA (on-line interaktivní hodnocení rizik), je k dispozici v angličtině s titulky. Video vychází z infografiky „Hodnocení rizik pomocí nástrojů OiRA ve 4 krocích“. Poukazuje na hodnocení rizik jako na právní podklad evropského přístupu k předcházení úrazům, nemocem z povolání a nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci.

04/12/2017

S blížícím se koncem kampaně na období 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ již začíná odpočítávání do zahájení příští kampaně agentury EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ v dubnu 2018.

Cílem kampaně na období 2018–2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik, aby tato rizika byla odstraněna nebo účinně řízena.

Více informací o nové kampani

07/11/2017

Rychlý růst ekonomiky založené na on-line platformách vede k nárůstu nestandardních forem práce, jako je příležitostná práce, pracovní pohotovost a závislá samostatná výdělečná činnost. Ačkoli on-line platformy mohou zvýšit množství příležitostí k přístupu k práci, práci založenou na platformách mohou provázet fyzická a psychosociální rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro pracovníky.

02/11/2017

Jste řidičem z povolání nebo se o řidiče staráte? Rizikům v oblasti BOZP, kterým čelí profesionální řidiči, je věnován nejnovější film o Napovi.

Tento film se zábavným způsobem zabývá tématy, jako je údržba, nepříznivé počasí a případné využívání alternativ k využití vozidel. Poukazuje na důležitost řádného naplánování a přípravy, včetně bezpečného naložení nákladu, naplánování nejvhodnější cesty a poskytnutí dostatku času na její bezpečné uskutečnění.

Pages