You are here

Hlavní zprávy
03/10/2017

Evropský týden 2017: skvělá příležitost na podporu bezpečnějších a zdravějších pracovišť pro všechny bez rozdílu věku!

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2017 se v celé Evropě koná řada osvětových akcí a událostí na podporu udržitelné práce a zdravého stárnutí.

V týdnu od 23. do 27. října mají orgány veřejné moci, soukromé společnosti i občané ideální možnost zapojit se do dění v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

Jazykové verze brožurky Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017jsou k dispozici pro tento evropský týden právě včas. Brožurka přináší 18 případových studií evropských společností a organizací, které zavedly inovativní metody v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřené na podporu zdravého stárnutí při práci.

Podívejte se na události naplánované v rámci tohoto evropského týdne, zapojte se a nezapomeňte je sdílet na Facebooku se svými přáteli. Pomozte nám podporovat bezpečnější a zdravější pracoviště pro všechny Evropany!

Informujte se, jaké události se konají ve vaší zemi

Přečtěte si brožurku Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017

Sdílejte tuto událost na Facebooku