Hlavní zprávy

Back to highlights

Evropský pilíř sociálních práv – podělte se o svůj názor

Image

Řekněte nám, co si myslíte o posilování sociální Evropy, a využijte příležitosti vyjádřit svůj názor na to, jakou roli by měla hrát bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v rámci evropského pilíře sociálních práv.

Během pandemie COVID-19 se více než kdy jindy ukázalo, jak jsou bezpečná a zdravá pracoviště pro dobře fungující společnost důležitá. BOZP má zásadní roli, ať již z hlediska ochrany kritických pracovníků (od pracovníků působících ve zdravotnictví a pečovatelských službách či veřejné dopravě až po pracovníky podílející se na produkci potravin), zmírňování rizik pro osoby pracující z domova, nebo přispívání ke snižování komunitního přenosu onemocnění.

Podle zásady č. 10 evropského pilíře sociálních práv mají pracovníci právo na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Srovnávací přehled sociálních ukazatelů, který se používá k hodnocení provádění pilíře, však v současné době neobsahuje žádný ukazatel týkající se pracovního prostředí.  Evropská komise vyzývá všechny partnery, aby do 30. listopadu 2020 předložili svá stanoviska k novým politickým opatřením nebo právním iniciativám, které jsou zapotřebí na různých úrovních (unijní, vnitrostátní, regionální nebo místní), a/nebo aby přijali konkrétní závazky týkajících se provádění pilíře na úrovni členského státu, regionu, města nebo organizace.

Konzultace

Více informací o postoji Komise k akčnímu plánu evropského pilíře sociálních práv

Více informací na toto téma od naší sesterské agentury – nadace Eurofound

 

Share this on: