Hlavní zprávy
06/04/2020

Evropská komise žádá partnery, aby se vyjádřili k evropskému pilíři sociálních práv

Image by athree23 from Pixabay

Generální ředitelství pro zaměstnanost Evropské komise zahájilo celoevropskou konzultaci o uplatňování pilíře.

Komise současně zveřejňuje sdělení o tom, jak sociální politika pomůže vybudovat silnou sociální Evropu v naší rychle se měnící společnosti.

Generální ředitelství pro zaměstnanost vyzývá všechny členské státy EU, sociální partnery a další zúčastněné subjekty, aby se podělili o své názory ohledně potřebných opatření v oblasti zaměstnanosti a sociální spravedlnosti. Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva, poskytne v této souvislosti podporu a navštíví partnery a orgány v členských státech, jakmile to bude v souvislosti s pandemií COVID-19 možné, aby si z první ruky vyslechl jejich názory a přislíbené závazky.

Ústředním prvkem sociálních práv je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Agentura EU-OSHA vás proto žádá, abyste vyjádřili svůj názor prostřednictvím jejích vícejazyčných internetových stránek

Přečtěte si sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“