Hlavní zprávy
26/02/2019

Zainteresované subjekty jsou s prací agentury EU-OSHA nadále velmi spokojeny

Podle průzkumu spokojenosti zainteresovaných subjektů provedeného v roce 2018 si agentura EU-OSHA zachovala vysokou úroveň pracovní výkonnosti. Spokojenost s její prací je dokonce vyšší než v roce 2016. 89 % zainteresovaných subjektů uvádí, že agentura EU-OSHA se zabývá náležitými prioritami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a podle 87 % z nich přináší přidanou hodnotu k práci vnitrostátních organizací působících v oblasti BOZP. Mezi respondenty patří zejména zprostředkovatelé na pracovištích a tvůrci politik, z EU i mimo ni, přičemž 86 % z nich je z členských států EU.

Téměř všichni respondenti (93 %) uvádí, že výsledky práce agentury využili nejméně k jednomu účelu. Nejčastěji se jednalo o řešení problému v oblasti BOZP v podniku nebo na pracovišti.

Zainteresované subjekty si také velmi cení snahy agentury EU-OSHA přispívat ke zvyšování povědomí o rizicích v oblasti BOZP a hledání způsobů jejich řešení a účinně tak zlepšovat pracovní podmínky na pracovištích. 

Seznamte se s výsledky v prezentaci k průzkumu spokojenosti zainteresovaných subjektů agentury EU-OSHA provedeného v roce 2018