Hlavní zprávy
20/02/2019

Nové zakládající nařízení agentury EU-OSHA uznává její dosavadní činnost a význam do budoucna

Agentura EU-OSHA vítá své nové zakládající zařízení, které vstupuje v platnost dne 20. února 2019.

Agentura slaví 25 let své existence a nové nařízení uznává klíčovou roli, kterou již od svého zřízení v roce 1994 sehrává při plnění cíle učinit z Evropy bezpečnější a zdravější místo pro práci. Nové nařízení zohledňuje rychle se měnící svět práce a je jasným stvrzením trvalého významu existence agentury EU-OSHA do budoucna. Je harmonizováno s nařízeními o ostatních agenturách EU spadajících do působnosti GŘ pro zaměstnanost a přináší několik zásadních změn.

Více informací o novém zakládajícím nařízení agentury EU-OSHA

Podívejte se na naše internetové stránky věnované 25. výročí agentury