Hlavní zprávy
11/03/2019

Síť partnerů agentury EU-OSHA je klíčem k jejímu úspěchu

Rozsáhlá síť partnerů a úzká spolupráce agentury EU-OSHA s více než 30 zeměmi sehrává již 25 let významnou úlohu při propagaci kultury prevence rizik v celé Evropě.

Velké rozšíření EU v roce 2004 s sebou přineslo náročné úkoly, agentura EU-OSHA však pokračovala v podpoře úsilí všech členských států o splnění její vize pro oblast BOZP. Efektivní spolupráce s národními kontaktními místy a jejich tripartitními sítěmi a vybudování pevných vztahů s dalšími partnery přispívá k zajištění toho, že evropská pracoviště se stávají bezpečnějšími, zdravějšími a produktivnějšími.

Přečtěte si náš nový článek o vztazích s partnery a členskými státy EU

Více o rozšíření EU