Hlavní zprávy
12/02/2020

Konference o budoucnosti práce upozorňuje na důležitost BOZP

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Dne 12. února se výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Christa Sedlatscheková zúčastní mezinárodní konference s názvem Budoucnost práce: výzvy a příležitosti v oblasti BOZP. Dr. Sedlatscheková se zapojí do panelové diskuse na téma Od výzkumu k politice zaměřené na konkrétní kroky. Pronese projev o vznikajících rizicích v souvislosti s chemickými látkami a o tom, jak je řešit, a představí kampaň agentury EU-OSHA týkající se muskuloskeletálních poruch (2020–2022).

Akce, kterou pořádá italský Úřad pro odškodnění pracovníků (INAIL) a Mezinárodní komise pro ochranu zdraví při práci (ICOH), se zúčastní odborníci z různých zemí, kteří budou jednat o problémech spojených s měnícím se světem práce. Zaměří se na důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu demografického vývoje, změn na trhu práce a rychlého technologického rozvoje.

Více informací o akci