Hlavní zprávy
26/03/2019

Partneři kampaně agentury EU-OSHA si vyměňují osvědčené postupy ohledně toho, jak čelit nebezpečným látkám — nyní je k dispozici informační přehled akce

Partneři kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou agentury EU-OSHA se spolu s dalšími odborníky setkali na dvoudenní akci v Bruselu s cílem sdílet znalosti a zkušenosti. Na workshopech a plenárních zasedáních účastníci diskutovali o způsobech, jak čelit expozici karcinogenům a jiným nebezpečným látkám na pracovišti. Mezi probíraná témata patřila důležitost multidisciplinárního úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinné systémy pro hodnocení rizik a silná komunikace na všech úrovních.

Událost završila 10 let partnerství v rámci kampaně, přičemž nejdéle činným oficiálním partnerům kampaně a nejaktivnějším mediálním partnerům kampaně agentury EU-OSHA v roce 2018 bylo vyjádřeno poděkování za jejich výjimečný přínos kampaním Zdravá pracoviště agentury EU-OSHA.

Přejděte na informační přehled akce a prezentace, kde zjistíte více o názorech odborníků

Podívejte se, co se během této akce stalo na Twitteru a prohlédněte si fotogalerii 

Zjistěte více o našich nástrojích a jiných zdrojích dostupných ke kontrole nad nebezpečnými látkami na pracovišti