You are here

Hlavní zprávy
14/06/2018

Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2017 – Připomenutí úspěchů a představení budoucích cílů

Rok 2017 se vyznačoval trvalým odhodláním agentury EU-OSHA pracovat na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě. Byla ukončena kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku a agentura rovněž dosáhla úspěchů v dalších stěžejních projektech jako ESENER-2, OiRA, BOZP v mikropodnicích a malých podnicích a náklady a přínosy BOZP.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Přečtěte si výroční zprávu 2017 (v angličtině) a shrnutí (ve všech jazykových verzích)

Prohlédněte si infografiku znázorňující klíčové ukazatele výkonnosti agentury EU-OSHA