You are here

Hlavní zprávy
04/09/2017

Podle nových odhadů nemoci z povolání a pracovní úrazy stojí ročně 476 miliard EUR.

Ekonomické argumenty pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou nyní přesvědčivější než kdy dříve. Nové odhady plynoucí z projektu o nákladech a přínosech BOZP uvádějí, že pracovní úrazy a nemoci z povolání stojí EU každoročně kolem 476 miliard EUR. Samotné náklady spojené s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací činí 119,5 miliardy EUR.

Prostřednictvím tohoto projektu agentura EU-OSHA ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce a dalšími partnery vyvíjí model pro odhadování ekonomických nákladů spojených s neefektivními nebo neexistujícími opatřeními v oblasti BOZP. Tento model umožňuje komplexní měření výsledného zatížení pro společnost a díky získaným výsledkům budou tvůrci politik schopni lépe porozumět ekonomickým dopadům nedostatečné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nejnovější zjištění projektu a interaktivní a uživatelsky přívětivý nástroj pro vizualizaci dat budou představeny na 22. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Singapuru.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Otevřít nástroj pro vizualizaci dat

Více informací o ekonomických přínosech správné praxe v oblasti BOZP

Viz fotografie