Hlavní zprávy
24/09/2018

Agentura EU-OSHA se účastní konference o karcinogenech pořádané rakouským předsednictvím Rady EU.

 Jak bránit škodlivým účinkům karcinogenů na pracovišti a jaké otázky se v této oblasti objevují?

Ve dnech 24.–25. září pořádá rakouské předsednictví Rady EU ve Vídni konferenci na vysoké úrovni s názvem „Boj proti rakovině z povolání“. Řada řečníků a účastníků, včetně politiků, sociálních partnerů a odborníků v dané oblasti se zabývá otázkou, jak evropské pracovníky chránit před expozicí karcinogenům při práci.

Agentura EU-OSHA předsedá zasedání, které se zaměřuje na správnou praxi, politiku a iniciativy na zvyšování povědomí, jako je plán EU týkající se karcinogenů, a představí na něm kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Více o problematice karcinogenů na pracovišti

Více informací o plánu EU týkajícím se karcinogenů