Hlavní zprávy
04/02/2019

U příležitosti Světového dne boje proti rakovině oznámila agentura EU-OSHA plánovaný průzkum zaměřený na expozici rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti

Nádorová onemocnění jsou v Evropě významnou příčinou úmrtí souvisejících s výkonem práce. Potřebujeme spolehlivé a srovnatelné údaje o expozici rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovištích v Evropě, abychom mohli pracovníky chránit a bojovat proti nádorovým onemocněním souvisejícím s výkonem práce.

Agentura EU-OSHA proto u příležitosti Světového dne boje proti rakovině s potěšením oznamuje, že její tripartitní řídící rada vyjádřila souhlas se zahájením prací na novém průzkumu v roce 2020, jehož cílem je prostřednictvím počítačem podporovaného telefonického dotazování odhadnout expozici pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění.

Přečtěte si zprávu a souhrnnou zprávu o studii proveditelnosti týkající se vypracování telefonického průzkumu.

Přečtěte si naši souhrnnou zprávu o politikách, iniciativách a osvědčených postupech v oblasti rehabilitace a návratu do práce po nádorovém onemocnění, která je dostupná ve 14 jazycích.

Seznamte se s užitečnými radami pro zaměstnavatele týkajícími se návratu pracovníků s diagnostikovaným nádorovým onemocněním do práce, které jsou dostupné v 25 jazycích.