Hlavní zprávy
03/12/2019

Agentura EU-OSHA vzhlíží k budoucnosti a k dalším úspěšným rokům, které má před sebou

Jelikož se blíží 25. výročí agentury EU-OSHA, podíváme se v našem posledním článku ze série článků k této příležitosti na to, co agentura dělá, aby byla schopná předvídat nové a vznikající výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

V roce 2005 zřídila agentura EU-OSHA Evropské observatorium rizik za účelem shromažďování spolehlivých dat o změnách při práci a jejich potenciálním dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). V této činnosti pokračuje řada prognostických studií. K tématům, jimiž se studie doposud věnovaly, patří zelená pracovní místa a digitalizace.

Cílem projektů je poskytnout informace tvůrcům politik a dalším zúčastněným stranám, aby byla zajištěna včasná a účinná prevence budoucích problémů v oblasti BOZP.

Přečtěte si náš poslední článek k 25. výročí o tom, jak agentura EU-OSHA předvídá budoucí výzvy

Více informací naleznete na našich internetových stránkách v oddíle věnovaném vznikajícím rizikům

Přečtěte si celou sérii článků k 25. výročí zveřejněných v roce 2019