Hlavní zprávy

Back to highlights

Agentura EU-OSHA zveřejňuje svůj mnohojazyčný tezaurus s klíčovou terminologií z oblasti BOZP

Image

<p><span>©&nbsp;</span><span>Vector by freepik/macrovector</span></p>

Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s hierarchicky uspořádanými pojmy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je již k dispozici. Obsahuje také synonyma a několik definic a je již plně integrován do terminologická databáze Evropské unie (IATE).

Můžete v něm vyhledávat a procházet téměř 2 000 pojmů z oblasti BOZP nebo si můžete stáhnout celý tezaurus ve formátu Excel v kterémkoli z 25 jazyků EU.

Tezaurus byl vypracován v rámci mnohojazyčnosti, což je základní prvek činnosti agentury EU-OSHA, která usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Seznamte se s tezaurem agentury EU-OSHA

Podívejte se také na glosáře agentury EU-OSHA

Více informací viz oddíl našich internetových stránek věnovaný mnohojazyčnosti

 
Share this on: