Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Agentura EU-OSHA a Napo Vám přejí Veselé Vánoce a šťastný nový rok a navíc bezpečnost a zdraví.

Image

© EU-OSHA

Rádi bychom poděkovali naší angažované síti národních kontaktních míst, sociálním partnerům, partnerům kampaně, zúčastněným subjektům a přátelům. Pouze díky vzájemné spolupráci můžeme zajistit, aby pracoviště v Evropě i mimo ni byla chráněna nyní i v budoucnu. Velmi si vážíme vaší silné podpory.
Očekáváme, že v roce 2024 bude naše spolupráce pokračovat a bude představovat motivaci a pomoc pro společnosti a organizace v rámci podpory pohody jejich zaměstnanců a kultury prevence rizik v našem stále více digitalizovaném světě práce.

Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!