Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU

Image

© Pexels

Úkolem inspektorátů práce je prostřednictvím systému pokut a standardizovaných opatření prosazovat dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Součástí tohoto systému jsou inspekce na místě, kdy inspektoři práce kontrolují a vymáhají dodržování vnitrostátních předpisů a strategií týkajících se prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. V jednotlivých evropských zemích lze zaznamenat různé přístupy a způsoby uplatňování.

Při prosazování dodržování předpisů hrají významnou roli na míru šité reakce na porušení předpisů. Tyto reakce jsou obvykle odstupňované, od doporučení po správní pokuty a stíhání. Lze předpokládat, že rozhodování o příslušné reakci usnadňují standardizovaná opatření týkající se bezpečnosti na pracovišti. Cílem úsilí v této oblasti je vytvořit v zájmu všech bezpečná a zdravá pracovní prostředí s nulovou tolerancí k porušování předpisů týkajících se BOZP.

Přečtěte si diskusní dokument Prosazování dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – evropské systémy pokut a standardizovaných opatření uplatňovaných v rámci inspekcí práce

Vyhledejte si článek na OSHWiki Úloha pokut v politice a praxi v rámci inspekcí práce v Evropě

Podívejte se na náš tematický oddíl Zlepšování dodržování předpisů v oblasti BOZP