Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Workshop navazující na průzkum ESENER upozorňuje na bezpečnost a ochranu zdraví v odvětví vzdělávání v Evropě

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Z průzkumu ESENER vyplývá, že pracovníci ve vzdělávání jsou každý den vystavováni celé řadě významných muskuloskeletálních a psychosociálních rizikových faktorů. Patří mezi ně časová tíseň, dlouhé sezení, hluk a jednání s problémovými žáky a rodiči.

Odborníci z agentury EU-OSHA, zástupci Evropské komise a sociální partneři EU budou dne 26. dubna společně on-line diskutovat o klíčových zjištěních studie a zamýšlet se nad řešením potřeby důraznějšího přístupu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto odvětví. 

Workshop se zaměřuje na údaje ze tří vln Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) a na zjištění vyplývající z rozhovorů odborníků se zainteresovanými stranami v tomto odvětví. Tato akce se konkrétně zaměří na to, jak řešit nedostatky v hodnocení rizik vyplývající z transformace výuky v důsledku digitalizace a dopadu pandemie covidu-19.

Zaregistrujte se zdarma na webinář Řízení BOZP v odvětví vzdělávání – co na to evropská pracoviště?

Přečtěte si zprávu a shrnutí s názvem Vzdělávání – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Projděte si kompletní výsledky průzkumu pro dané odvětví pomocí vizualizace dat z průzkumu ESENER.