Hlavní zprávy
05/09/2019

ESENER: přehled řízení BOZP v Evropě

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Průzkum ESENER agentury EU-OSHA nám pomáhá pochopit, jak evropská pracoviště řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a co dělají na podporu spokojenosti svých zaměstnanců. Výsledky představují velmi cenný zdroj pro tvůrce politik na vnitrostátní i evropské úrovni.

Přečtěte si náš nový článek k 25. výročí agentury EU-OSHA o úloze průzkumu ESENER v práci agentury EU-OSHA

Navštivte sekci našich internetových stránek věnovanou průzkumu ESENER

Zjištění průzkumu ESENER si prohlédněte pomocí interaktivního přehledu průzkumu