Hlavní zprávy
08/05/2020

ESENER 2019: zjištění průzkumu na pracovištích budou představena v předvečer Dne Evropy

© EU-OSHA 

Agentura EU-OSHA představuje hlavní zjištění Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik z roku 2019 (ESENER) a poukazuje na hlavní rizikové faktory uváděné evropskými pracovišti – muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizika.

Průzkumu se zúčastnilo více než 45 000 společností ve 33 zemích. Odpovídaly na otázky z různých oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně vznikajícího problému digitalizace.

Průzkum ESENER z roku 2019 je neocenitelným zdrojem informací pro tvůrce politik, protože poskytuje aktuální přehled o rizicích a řízení BOZP na evropských pracovištích, ale i srovnání se zjištěními průzkumu ESENER z roku 2014.

Přečtěte si naši tiskovou zprávu, která vznikla za podpory komisaře Schmita

Prozkoumejte shrnutí klíčových zjištění politické zprávy o průzkumu ESENER z roku 2019

Podívejte se na vizualizaci dat z průzkumu ESENER a prohlédněte si data z let 2009 a 2014 (výsledky z roku 2019 budou zveřejněny již brzy)