Hlavní zprávy
08/06/2020

Výsledky průzkumu ESENER 2019 jsou nyní dostupné ve formě interaktivní vizualizace dat

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do našeho nástroje vizualizace dat z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) jsme doplnili nejnovější údaje z průzkumu provedeného v roce 2019.

Poprvé je možné porovnávat výsledky mezi průzkumy ESENER 2019 a ESENER 2014 na evropské úrovni i úrovni jednotlivých zemí, podle odvětví činnosti a podle velikosti podniku.

Průzkum ESENER 2019 sbíral od podniků ve 33 evropských zemích údaje o tom, jak řídí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a zejména psychosociální rizika. Usiluje o odhalení překážek a hnacích sil dobré úrovně řízení BOZP a prohloubení našeho porozumění tomu, jakou podporu podniky potřebují.

Nástroj vizualizace dat je interaktivní a dostupný zdarma v mnoha jazycích a umožňuje uživatelům přístup ke zjištěním průzkumu. Můžete procházet jednotlivé otázky z průzkumu a porovnávat výsledky mezi zeměmi pomocí grafů a map. Data navíc můžete jednoduše sdílet nebo exportovat.

Využijte tento interaktivní nástroj k prohlížení dat z průzkumu provedeného v roce 2019 a k zobrazení porovnání.

Přečtěte si také naši informativní zprávu o průzkumu ESENER 2019, která předkládá souhrn nejnovějších zjištění.