You are here

Hlavní zprávy
26/07/2017

Vznikající rizika: konáme dnes, abychom zajistili bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích budoucnosti

Navštivte sekci webových stránek o vznikajících rizicích agentury EU-OSHA a zjistěte více o naší činnosti v této důležité oblasti. Nová a vznikající rizika, která jsou zapříčiněna například novými formami práce nebo inovativními pracovními postupy, předjímá a analyzuje naše Evropské observatorium rizik.

Mezi témata, jimiž se zabývá, patří bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na zelených pracovních místech, řízení nanomateriálů na pracovišti a pokrok v oblasti IKT a digitalizace práce.

Naše prognostické projekty se zaměřují na budoucnost práce a na to, jak změny ovlivní bezpečnost a ochranu zdraví. Výsledný výzkum může odborníkům a tvůrcům politik pomoci nalézt způsoby, jak zajistit bezpečnější a zdravější budoucnost evropských pracovníků.

Sekce obsahuje také odborné diskuzní dokumenty na témata, jako je crowdsourcing, robotika, léky zvyšující výkonnost, 3D tisk a monitorovací technologie.

Navštivte sekci webových stránek o vznikajících rizicích.