Hlavní zprávy
27/11/2019

Na konferenci finského předsednictví EU odborníci spojí síly v zájmu eliminace nádorových onemocnění souvisejících s prací

Na podporu plánu týkajícího se karcinogenů uspořádá finské předsednictví Rady Evropské unie ve dnech 27.–28. listopadu zvláštní konferenci s názvem „Working together to eliminate occupational cancer“ (Spolupráce při eliminaci nádorových onemocnění souvisejících s prací).

Kromě zástupců agentury EU-OSHA patří mezi její účastníky také odborníci z Evropské komise, sociální partneři a vnitrostátní orgány odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Co je účelem konference? Sdílet poznatky a osvědčené postupy ohledně snižování expozice karcinogenům na pracovišti a přezkoumat, čeho bylo v souvislosti s plánem dosaženo a co je ještě třeba udělat.

Přečtěte si podrobnosti o této akci

Více informací o plánu a o úloze agentury EU-OSHA

Více informací o kampani agentury EU-OSHA „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“