Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Účinné zavádění inteligentních digitálních systémů sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpora začleňování

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) využívají ke sledování rizik na pracovišti a k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání digitální technologie. Jsou součástí nositelných zařízení, vybavení nebo aplikací pro chytré telefony a mají potenciál zvýšit bezpečnost pracovišť.

Tyto systémy mohou rovněž přispět k lepšímu začleňování a větší rozmanitosti tím, že budou podporovat specifické skupiny osob, jako jsou starší a migrující pracovníci, pracovníci se zdravotním postižením a těhotné ženy, a řešit jejich potřeby.

Avšak aby tyto technologie byly skutečně úspěšné a přínosné pro všechny, je třeba se nejprve zaměřit na určité aspekty: na míru zapojení pracovníků a organizační kulturu, strukturu podniku, technologickou infrastrukturu atd.

Naše dva nové diskusní dokumenty vysvětlují, jak účinně zavést inteligentní digitální systémy sledování podporující začleňování. Nahlédněte do nich!

Digitální systémy sledování BOZP: zavádění nových technologií ke sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti

Digitální systémy sledování BOZP: podpora začleňování a rozmanitosti na pracovišti