You are here

Hlavní zprávy
08/11/2016

Ekonomické dopady dobrého a špatného řízení BOZP pod drobnohledem agentury EU-OSHA

K pochopení nákladů na nemoci z povolání a úmrtí související s výkonem povolání, jakož i skutečných přínosů řádného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou třeba kvalitní údaje.

Agentura EU-OSHA se zabývá touto problematikou ve svém dvoufázovém projektu s názvem „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jehož cílem je vytvořit model ekonomických nákladů umožňující stanovit spolehlivé odhady nákladů.

Projekt se opírá o rozsáhlou studii zaměřenou na identifikování a vyhodnocení dostupných údajů v jednotlivých členských státech. Výsledky studie budou použity k vytvoření pokročilého modelu ekonomických nákladů založeného na údajích z jednotlivých členských států.

Více informací o projektu „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ naleznete v příslušné sekci našich internetových stránek