Hlavní zprávy
14/12/2018

Seznamte se s novou studií o systémech včasného varování před onemocněními souvisejícími s prací

Systémy varování a dozoru mohou zajistit, že subjekty působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tvůrci politik budou včas upozorněni na nová a vznikající rizika a onemocnění související s prací. Zpráva podrobně analyzuje řadu úspěšných přístupů týkajících se varování a dozoru jak v EU, tak mimo ni.

Zamýšlí se nad tím, jak lze tyto přístupy uplatnit v jiných zemích a jak lze funkcí varování posílit stávající systémy monitorování. Dospěla rovněž k závěru, že je naprosto nezbytné lépe informovat o významu systémů varování a dozoru pro prevenci a politiku založenými na poznatcích, udržovat motivaci osob, které oznamují do těchto systémů příslušné informace, zajistit dostatečnou politickou podporu a finanční prostředky a podporovat mezinárodní spolupráci a sdílení údajů v EU.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Stáhněte si závěrečnou zprávu a shrnutí

Více informací o systémech varování a dozoru