Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Seznamte se s novou zprávou o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19.

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA nabízí podrobnou analýzu evropských průzkumů zaměřených na duševní zdraví na pracovišti, které zahrnují období před pandemií, během ní a po ní. Obsahuje údaje z průzkumu 2022 OSH Pulse (Situace v oblasti BOZP 2022), kterého se zúčastnilo více než 27 000 pracovníků ze všech členských států EU, Islandu a Norska. 

Nová zpráva nabízí cenné poznatky, které umožňují přijímat informovaná rozhodnutí k prevenci a řešení problémů v oblasti duševního zdraví souvisejících s prací. 

Přečtěte si zprávu Duševní zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19 – co nám mohou říci evropské údaje.

Více informací naleznete v našem tematickém oddíle věnovaném psychosociálním rizikům a duševnímu zdraví při práci.